Pierwsze podsumowanie 2017 roku w dolnośląskim sporcie

Monika Pelc, poniedziałek, 27 listopada 2017

Dolnośląska Federacja Sportu podsumowała kończący rok. Na konferencji, która odbyła się we wrocławskim Centrum Kongresowym w Pawłowicach chwalono się m.in. sukcesami realizowanych przez federację projektów sportowych „Umiem pływać” i „Szkolny Klub Sportowy”. Doskonale mają się również programy Szkolnego Związku Sportowego, chociaż niektóre z nich są realizowane wyłącznie w naszym województwie. 

avatar
Gospodarz ubiegłotygodniowej konferencji - Arkadiusz Zagrodnik, prezes Dolnośląskiej Federacji Sportu (fot. Ł. Haraźny)

Gośćmi Dolnośląskiej Federacji Sportu (DFS) byli przede wszystkim przedstawiciele samorządów oraz związków sportowych. – Spotkaliśmy się, by podsumować przede wszystkim ogólnopolskie programy sportu powszechnego, a więc „Umiem pływać” i „Szkolny Klub Sportowy”, programy których jako Dolnośląska Federacja Sportu na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego jesteśmy operatorem. Jest okazja, by omówić realizację tych programów z przedstawicielami poszczególnych gmin, a także powiedzieć sobie kilka słów o tym, jak te programy będą przebiegały w przyszłym roku – przedstawił podstawowe założenia ubiegłotygodniowej konferencji Arkadiusz Zagrodnik, prezes DFS.

Szkolny Klub Sportowy

Zdecydowanie najwięcej miejsca poświęcono omówieniu programu „Szkolny Klub Sportowy”, który funkcjonuje od początku tego roku i dla wielu jego uczestników cały czas jest nowością. Aby krok po kroku omówić jego działanie, cele i priorytety specjalnie z Warszawy przyjechali przedstawiciele Instytutu Sportu, krajowego operatora tego programu. A było o czym mówić, SKS to prawdziwy gigant i z każdym miesiącem przybywa jego uczestników. Również w naszym województwie! – Na Dolnym Śląsku mamy 169 gmin, a w SKS uczestniczy 160 z nich. Nie osiadamy jednak na laurach. Pan Minister Sportu i Turystyki chce, aby uczestnictwo było stuprocentowe i do tego zmierzamy – mówił prezes Zagrodnik. Program Szkolny Klub Sportowy to największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki program upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Jest rekordowy pod wieloma względami – największy budżet (ponad 42 mln zł), największy zasięg terytorialny (100% powiatów, 81% gmin), największa liczba dzieci i młodzieży biorącej udział w regularnych zajęciach sportowych (260 000 uczestników).

Tajemnica sukcesu

Co jest tajemnicą sukcesu SKS? To program nawiązujący do sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, skierowanych do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zajęcia w ramach programu SKS odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, jest ich ponad 13 tysięcy. Istotną rolę w całym przedsięwzięciu odgrywają operatorzy wojewódzcy (na Dolnym Śląsku jest to właśnie DFS), którzy odpowiadają za koordynację oraz monitoring i kontrolę programu. Ponadto warto podkreślić fakt, że ich sprawna współpraca z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego (zrekrutowano w sumie 100% powiatów, 81% gmin w Polsce) umożliwia prowadzenie zajęć korzystając z dostępnej, stale rozwijanej infrastruktury sportowej.

Program SKS jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Powstała platforma, na którą składa się dziennik elektroniczny, strona internetowa oraz aplikacja mobilna dla nauczycieli. Aplikacja SKS zawiera następujące funkcjonalności: uzupełnianie tematów i obecności, odwoływanie i odrabianie zajęć, stoper do testów sprawnościowych, funkcja S.O.S – kontakt z rodzicem w kryzysowej sytuacji. Będzie to niewątpliwie ułatwienie pracy nauczycieli prowadzących zajęcia.

Uświadamianie dzieci i rodziców

Rodzi się coś na kształt SKS-owej społeczność poprzez działalność w mediach społecznościowych, konkursy dla uczestników i współpracę ze sportowcami – ambasadorami programu. Wszystko to w celu promowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu SKS najczęściej wybierane formy aktywności to gry zespołowe, lekkoatletyka oraz gry i zabawy ruchowe. Co istotne, w sumie realizowane 73 różne formy aktywności. Ważnym zadaniem jest ewaluacja programu, która składa się z trzech podstawowych sekcji. Pierwsza z nich to wielowymiarowa ocena sytuacji w zakresie sportu dzieci i młodzieży – ogólna ocena programu SKS i szeroko rozumianej aktywności fizycznej; możliwości i bariery rozwoju sportu oraz stopień realizacji celów programowych. Sekcja numer dwa to badanie rozpowszechnienia nieprawidłowości postawy i masy ciała u dzieci i młodzieży – pomiary antropometryczne oraz nieinwazyjne oględziny ortopedyczne. Z badań wynika, że problem jest powszechny – u 9 na 10 badanych występują nieprawidłowości w ustawieniu kręgosłupa w pozycji strzałkowej. Celem jest uświadamianie dzieci i rodziców oraz zapobieganie pogłębianiu tych nieprawidłowości – regularna aktywność fizyczna jest jednym z działań, które zapobiegają rozpowszechnianiu otyłości oraz pogłębianiu nieprawidłowości postawy.

Trzecim kluczowym elementem programu jest badanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży – nauczyciele uczestniczący w programie realizują testy (pomiary somatyczne oraz trzy próby sprawności fizycznej – zwis na drążku, bieg na 50 m, bieg na 600/800/1000 m). Wyniki przeprowadzonych testów sprawności fizycznej programu pozwolą na stworzenie mapy sprawności fizycznej i szczegółowej oceny sprawności fizycznej dzieci i młodzieży uczestniczącej w projekcie; poprzez kooperację z programem Narodowa Baza Talentów pozwolą również identyfikować talenty sportowe.

ŁH

Więcej w najnowszym numerze "Słowa Sportowego".


źródło: własne


Proste pytanie: 7 + 3 =


E-Wydanie:
KUP PDF
Koszt SMS
2 zł netto
(2,46 zł z VAT)
Najbliższe wydarzenia
brak informacji
Livebox - Relacje na żywo
Brak planowanych Relacji Live, zobacz archiwum.